Източник: http://bezmonitor.com

 

Издание:

Йордан Хаджиев, СЕМЕЕН ПОРТРЕТ, Роман, I издание

Рецензенти Михаил Василев Александър Спиридонов

Редактор Благовеста Касабова

Технически редактор Божидар Петров

Коректор Албена Любенова

Дадена за набор януари 1989 г. Подписана за печат април 1989 г. Излязла от печат май 1989 г.

Тираж 30 150 броя. Цена 1,11 лева.

Народна младеж издателство на ЦК на ДКМС, София, 1989