Американският писател Р. Силвърбърг е известен не само като автор на научнофантастични романи и разкази, но и като автор на редица книги по история и археология. Очевидно интересите и познанията му в тази област са оказали влияние при създаването на романа „Замъкът на лорд Валънтайн“. Този роман е фантастична приказка, чието действие се развива във феодална империя, отдалечена на хилядолетия от нашето време… в бъдещето. Авторът е използвал характерния за приказките герой — преобразения крал. Валънтайн, с чужд лик и лишен от спомени, се присъединява към трупа скитащи жонгльори и прекосява почти цялата огромна планета Маджипур. Това е едно своеобразно пътуване във времето и в пространството, което е всъщност и пътуване към неговата собствена съкровеност.

Издание:

Робърт Силвърбърг. Замъкът на лорд Валънтайн I

Роман. Книга I

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1987

Библиотека „Галактика“, №88

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Рецензент: Венко Христов

Преведе от английски: Борис Миндов

Редактор: Анелия Бошнакова

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректори: Паунка Камбурова, Янка Енчева

Американска. I издание

Дадена за набор на 27.VI.1987 г. Подписана за печат на 5.XI.1987 г.

Излязла от печат месец ноември 1987 г. Формат 70×100/32 Изд. №2089

Цена 2,00 лв. Печ. коли 19,75. Изд. коли. 12,79. УИК 13,06

Страници: 320. ЕКП 95366 5637–216–87

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Георги Димитров“ — София

Ч-820/73/31

© Людмила Стоянова, предговор, 1987

© Борис Миндов, преводач, 1987

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1987

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

с/о Jusautor, Sofia

 

© Robert Silverberg, 1979,1980

Lord Valentine’s Castle

Pan Books Ltd, 1981