В един от секретните институти в Англия са получени нов вид бактерии — страшно оръжие за унищожение. Поради неволна грешка на създателя им образците стават притежание на чужди агенти, които отнасят със самолет „новата смърт“. Самолетът катастрофира… В района на злополуката пламва епидемия и бързо обхваща целия свят. Учените от най-модерните лаборатории се оказват безсилни пред непознатите микроорганизми.

Романът „Денят на възраждането“ е доказателство как един талантлив писател фантаст, какъвто е Сакьо Комацу (род. 1931 г.), чрез силата на своето въображение и прогностичната си интуиция може не само умело да изгради завладяващо и динамично повествование, но и да внуши, че не бива да се допуска една нелепа случайност да предизвика гибелта на човечеството.


Издание:

Сакьо Комацу. Денят на възраждането

Роман

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1989

Библиотека „Галактика“, №87

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Георги Марковски, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Рецензент: Людмила Холодович

Превод от японски: Людмила Холодович, Нако Стефанов

Консултанти: Стефан Лефтеров, д-р Петър Манолов

Редактори: Нако Стефанов, Людмила Холодович

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Ангел Ангелов

Коректори: Паунка Камбурова, Янка Енчева

Японска, I издание

Дадена за набор на 6.III.1989 г. Подписана за печат на 17.VII.1989 г.

Излязла от печат месец август 1989 г. Формат 70×100/32. Изд. №2243.

Цена 2 лв. Печ. коли 20,50. Изд. коли 13.27. УИК 14.63

Страници: 328. ЕКП 95366. 15531. 5637–413–89

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Георги Димитров“ — София

Ч 895.6–31

© Людмила Холодович, предговор, превод, 1989

© Нако Стефанов, превод, 1989

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1989

c/o Jusautor, Sofia

 

復活 の 日

小松左京

角川文庫