Според твърденията на Анастасия в текста на книгата са заложени съчетания от букви и комбинация от думи, които влияят благотворно на хората. Това влияние може да бъде усетено само по време на четенето, когато на слуха не въздействат звуци, от изкуствени уреди и механизми.

Естествените звуци — пеенето на птиците, ромоленето на дъжда, шумоленето на листата на дърветата помагат за положителното въздействие.

Тази книга продължава разказа за необикновена жена, притежаваща дарбата на прародителите си и знания за първоизточниците на истината.

Не си предсказал ти, Нострадамус, а с твойта мисъл си създал тези дати страшни за катаклизми на Земята. Принудил си много хора в теб да вярват и мислите им включил си в осъществяване на страшното. Витае твойта мисъл над планетата, заплашвайки с пророчествата си, с безизходността си хората, но вече не й е дадено да се осъществи, нека твойта мисъл с мойта се срази!

Аз съм човек. Анастасия съм!

И аз от тебе съм по-силна!

Владимир Мегре, от книгата „Пространство на любовта“


Източник: http://sfbg.us

 

Издание:

ЗВЪНТЯЩИТЕ КЕДРИ НА РУСИЯ: КН. 3. ПРОСТРАНСТВО НА ЛЮБОВТА. 2002. Изд. Аливго, София. Превод: [от рус.] Зоя Петрова-Тимова [Пространство любви, Владимир МЕГРЕ]. Формат: 20 см. Страници: 243. ISBN: 954-90765-9-8.