Тежестта на скафандъра — това е физическото ограничение на едно съществуване, напълно зависимо от машините, без които човек е отчайващо беззащитен сред ледения ужас на Космоса… това е „фаталното“ програмиране на човека от исторически формираното съзнание и култура… това е отговорността, която човек поема с излизането си в Космоса, ставайки член на една галактическа Общност на разума, чиито закони тепърва ще трябва да усвоява, а може би и сам той да налага. Ще съумее ли?

Издание:

Любен Дилов. Тежестта на скафандъра

Фантастичен роман. Трето издание

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1983

Библиотека „Галактика“, №43

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Редактор: Ася Къдрева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактори: Пламен Антонов, Асен Младенов

Коректор: Паунка Камбурова

Българска, III издание

Дадена за набор на 27.XII.1982 г. Подписана за печат на 6.IV.1983 г.

Излязла от печат месец април 1983 г. Формат 32/70×100 Изд. №1610 Цена 1,50 лв.

Печ. коли 17,50. Изд. коли 11,33. УИК 11,21. Тираж 50 103

Страници: 280. ЕКП 95362 21231 5606–18–83

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

Б–31

© Любен Дилов, 1983

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1983

c/o Jusautor, Sofia