В новия си роман С. Лем разработва една от най-популярните теми в научната фантастика — опита за контакт с чужда цивилизация. Както подсказва и самото заглавие, такъв опит според автора е предварително осъден на неуспех. И причините за това Лем извежда не от недостатъчното развитие на науката и несъвършенството на техниката, а от самата същност на човека.

„Фиаско“ е изключително зряла творба, предупреждение за безизходицата, до която може да доведе надпреварата във въоръжаването. Както и в други негови книги от последните години, и тук сюжетът представлява само една по-привлекателна форма, в която са изложени размислите на писателя футуролог за еволюцията на разума и някои хипотетични пътища за развитието на човешката цивилизация.


Информация

Издание:

Станислав Лем. Фиаско

Роман

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1991

Библиотека „Галактика“, №106

Преведе от полски: Лина Василева

Редактор: Каталина Събева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректори: Паунка Камбурова, Янка Енчева

Полска, I издание

Излязла от печат месец юни 1991 г. Формат 32/70×100 Изд. №2305.

Печ. коли 26.50 Изд. коли 17,15. Цена 12,50 лева

ЕКП 95364 5627–35–90

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Георги Димитров“ — София

Ч–884–31

© Лина Василева, предговор, превод, 1990

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1990

c/o Jusautor, Sofia

 

Stanislaw Lem. Fiasco

© Copyright by Stanislaw Lem

„Wydawnictwo Literackie“, Krakow, 1987

История

  1. — Добавяне

Библиоман