Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от английски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2011 г.)
Корекция
NomaD (2012-2013 г.)

Издание:

Американски поети

Второ допълнено издание

Художествено оформление: Жеко Алексиев, 2010

Издателство „Захарий Стоянов“, София 2010

Редактор: Андрей Андреев

Графичен дизайн и корица: Жеко Алексиев

Коректор: Маргарита Иванова

Подбрали: Леда Милева и Николай Попов, 2010

ISBN: 978-954-09-0488-7

 

Формат 16/60/84

Печатни коли 24,5

Печат УИ „Св. Климент Охридски“


Приспособяваме се тихо към живота,

доволни и от бледите утехи,

които вятърът довява

и пуска в празните ни джобове.

Но още храним обич към света,

щом спираме пред гладно котенце на прага,

готови да го приютим в протрития ръкав,

да го спасим от улицата — шумна и жестока.

 

Отстъпваме встрани: и до последната неискрена усмивка

се мъчим да отсрочим удара неотвратим;

невинно и учудено се взираме

в безмилостния показалец, който сочи нас.

 

Но тези отстъпления са толкова измама,

колкото и пируетите на всяко гъвкаво стебло.

И да умреш, не е събитие голямо.

От всичко можем да убегнем, но не и от сърцето:

виновни ли сме ние, че сърцето продължава да живее?

 

Играта е такава — кара ни да се усмихваме насила.

И все пак виждаме луната, спряла над самотна уличка,

да преобръща празна кофа в искряща чаша на смеха;

и все пак чуваме през веселия шум на нашите стремежи

гласа на котенце, което вика сред пустинята.

Край