Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 2 гласа)
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2014)

Издание:

Йордан Стубел

Листило клонче

 

Второ издание

 

Редактор: Тихомир Тихов

Художник: Надежда Йончева

Художествен редактор: Стефан Груев

Технически редактор: Виолета Кръстева

Коректор: Янка Василева

 

Формат 16/70/100; тираж 23 113 екз.; подвързия 2113 екз.; брошура 21 000 екз.; печатни коли 14,50; издателски коли 18,79; уик 10,38 л.г. VII/64 б; изд. №6015; поръчка №171/1983 година на изд. „Български писател“; дадена за набор на 8.VI.1983 година; излязла от печат на 30.XI.1983 година; цена: подвързия 1,80 лв.; брошура 1,59 лв.

Код 25/95371 25337/6005-3-83

 

Издателство „Български писател“, София, 1983

набор и печат ДП „Балкан“, София

подвързия — ДП „Димитър Благоев“, София


Веднъж врабчето, като се наяло,

и нему се дощяло

да има шарени крилца —

като слънца

да греят по полята,

да бъде най-красиво на земята…

Па литнало високо,

нашироко,

към птичките, другарки пъстрополи,

да се примоли,

да им поиска с обич, от сърце,

по шарено перце.

А те, добрички, нали го видяли

такова бедно, веднага му дали

най-хубавите си перца зелени,

най-скъпите си, огненочервени.

Нагиздило се весело врабчето

и кацнало напето

между певци известни —

да пее песни,

да се надува като райска птичка

в една горичка.

И както знае, тъй зачуруликало,

задумало, завикало:

„От днес нататък аз съм господар,

поради туй, че съм дарено с дар.

А вази назначавам големци,

защото сте певци

добри, послушни

и много добродушни.

Ала едно желая: тук глупци

не искам да се ширят,

ни да свирят

и да чичикат бедните врабци.

От днес нататък, тук от тоя клон,

което кажа — то ще е закон…“

Но ей че изведнъж

заплискал дъжд —

и чудната премяна на врабчето

потоци я отвлякоха в полето.

А то само̀ остана сред листака,

опомни се и с капките заплака.

Край