Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2011)

Издание:

Леда Милева. Весели балони

Редактор: Христина Василева

Художник: Радослав Маринов

Художествен редактор: Михаил Русев

Технически редактор: Георги Русафов

Коректор: Мери Керанкова

Издателство „Народна младеж“, София, 1963

ДПК „Димитър Благоев“, София, 1963


veseli_baloni_pg1.jpg

Елите слънцето огря

с усмивката си кротка

и Ежко в старата гора

излезе на разходка.

 

Тревица тук, иглика там —

в това приятно време

не иска Ежко да е сам,

другарче ще си вземе!

 

Две катерички — скок-подскок —

съгледа той на клон висок.

 

— Елате на разходка, мили!

Чудесно слънце свети.

Защо в клонака сте се скрили?

 

— Днес, Ежко, сме заети.

Виж как се работи юнашки —

хралупите метем с опашки!

 

— Метете! — Ежко Бежко рече. —

Ще ида да повикам Мечо.

 

Но Мечо спал бе цяла зима

и Ежко го завари

да тупа с дрянов клон килима

и козяците стари.

 

По клоните цвъртяха птички.

За Ежкова беда

те бяха весели, но всички

строяха си гнезда.

 

Дори и Зайо дългоух

поседнал бе до трънка,

да кърпи своя сив кожух

с една иглица тънка.

 

Погледна Ежко натъжен,

постла си меки листи,

па седна в пролетния ден

бодлите си да чисти…

veseli_baloni_pg2.png
Край
Читателите на „Пролет в гората“ са прочели и: