Включено в книгата
Оригинално заглавие
Frau Trude, ???? (Обществено достояние)
Превод от
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
4,5 (× 2 гласа)

Живяла някога една девойка, която била доста непослушна и страшно любопитна. Каквото и да кажели родителите й, тя изобщо не ги слушала. Веднъж девойката казала на майка си и на баща си:

— Толкова много съм слушала за госпожа Труде, че ми се иска да отида при нея. Хората казват, че там има странни неща, и съм много любопитна да ги видя.

Майка й и баща й строго й забранили да отиде там и рекли:

— Госпожа Труде е лоша жена; тя е магьосница и ако ти отидеш при нея, не искаме повече да знаем за теб.

Ала девойката не ги послушала и отишла при госпожа Труде.

— Защо си толкова бледа? — попитала я госпожа Труде.

— Ах — отвърнала девойката и цялата затреперила, — изплаших се от това, което видях!

— А какво видя?

— Видях един черен човек на мелницата — казала девойката.

— Това е бил въглищарят.

— Но аз видях и зелен човек! — извикала девойката.

— Това е бил ловецът.

— Видях още и червен човек!

— Това е бил месарят.

— О, госпожо Труде — рекла девойката, — колко се изплаших! Като надникнах през прозорчето, вместо вас видях дявол с огнена глава!

— О, та ти си видяла самата магьосница — казала госпожа Труде. — Отдавна те чакам да дойдеш — всичко бих дала, за да ми посветиш.

В същия миг госпожа Труде превърнала девойката в цепеница и я хвърлила в огъня. А когато цепеницата се разгоряла, тя седнала до огнището, потрила доволно ръце и казала.

— Ето, сега вече свети ярко!

Край
Читателите на „Госпожа Труде“ са прочели и: