Серия
Добрата песен
Включено в книгата
Оригинално заглавие
J’allais par des chemins perfides…, (Обществено достояние)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (08.09.2009)
Корекция
NomaD (08.09.2009)

Издание:

Пол Верлен. Поезия

Второ преработено и допълнено издание.

Издателство „Нов Златорог“, 1994 г.

Подбор, превод от френски и предговор: Кирил Кадийски.

Редактор на първото издание: Иван Теофилов.

Художествено оформление: Иван Димитров.

Коректор: Мария Меранзова.

Рисунките на обложката са от Пол Верлен.

 

Paul Verlaine. Oeuvres poétiques complètes

Texte etabli et annote par Y.-G. Dantec. Biblioteque de la Pleiade. Gallimard, 1959


Вървях по пътища коварни, странни

и изтощен, и заблуден.

Посочиха ми пътя твоите длани.

 

Аз виждах плаха светлинка пред мен —

безсилната надежда на зората; в мрака

от твоя взор просветна като ден.

 

Ни шум, ни стъпките в нощта на някой

ме спираха по пътя към целта,

че ти ми казваше: „Върви, не чакай!“

 

Сърцето мрачно, блъскащо в гръдта,

ридаеше по скръбните пътеки

и — дивен победител — любовта

 

ни свърза в радостта навеки.

Край
Читателите на „Вървях по пътища…“ са прочели и: