Издание:

Автор: Любомир Николов

Заглавие: Червей под есенен вятър

Издание: първо

Издател: ДИ „Отечество“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1986

Тип: повест

Националност: българска

Печатница: ДП Балкан — София

Излязла от печат: 25.XII.1986

Редактор: Асен Милчев

Художествен редактор: Борис Бранков

Технически редактор: Спас Спасов

Рецензент: Весела Люцканова;Агоп Мелконян; Васил Райков

Художник: Стоян Стоянов

Коректор: Цветелина Нецова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/6401