Този том представя две възлови за Джек Лондон тематични линии — северната и анималистичната, и то чрез естествената им „пресечна точка“: повестите „Белия зъб“ и „Дивото зове“. Вдъхновени от непосредствените впечатления и преживявания на автора по време на пътешествията му из Аляска, те се нареждат сред най-добрите анималистични творби в световната литература.

Към „северните“ произведения на Джек Лондон спада и романът „Белю Пушилката“, в който също има много автобиографични елементи. Това е един разказ за жестоката борба със суровата природа на Севера, за неизчерпаемите физически и духовни сили на човека, за неговата несломима воля за живот.

5,6 Белия зъб
White Fang,

5,6 Дивото зове
The Call of the Wild,


Издание:

Джек Лондон. Том втори.

Белю Пушилката. Белия зъб. Дивото зове

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1986

Съставител: Христо Стефанов

Преводачи: Сидер Флорин, Асен Xристофоров

Редактор: Красимир Дамянов

Редактор на издателството: Анелия Бошнакова

Художник: Иван Кенаров

Технически редактор: Добринка Маринкова

Коректори: Светла Димитрова, Светла Карагеоргиева

Американска, първо издание

Дадена за набор на 27. II. 1986 г. Подписана за печат на 31. III. 1986 г.

Излязла от печат месец май 1986 г. Изд. №1968 Формат 84X108/32

Печ. коли 36,50 Изд. коли 30,66 УИК 32,21 Цена 3,18 лв.

ЕКП 9536672811; 6126–23–86

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

ДП „Стоян Добрев-Странджата“ — Варна. Пор. №445

Печат на обложката Офсетграфик — София

 

4 820(73) — 31

Jack London. The Sea Wolf

Grosset & Dunlap, New York

Michael, Brother of Jerry

Thomas Nelson Sons, Paris

© Христо Стефанов, съставител, 1986

c/o Jusautor, Sofia