0 Предговор

Препечатваме предговора на тъй рано напусналия ни преводач на книгата от първото издание.

 

4 Езоп
Aisopos. Sieben Berichte aus Hellas,


Издание:

Автор: Арнолт Бронен

Заглавие: Езоп

Преводач: Владимир Мусаков

Година на превод: 1960

Език, от който е преведено: немски

Издание: второ

Издател: „Народна култура“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1969

Тип: роман; биография

Националност: немска

Редактор: Цветана Узунова-Калудиева

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/1307