Късмет? Не говорете на Джек Рендал за късмет. Джек е плюл на късмета си и той отдавна го е напуснал. Принуден да напусне и последното си убежище, Джек се връща в града, който някога е бил негов дом. Смята само да спечели малко пари и да изчезне заедно с хората, които иска да спаси. Но за нещастие притежава таланта да привлича неприятностите…


Издание:

Майкъл Маршал Смит. За подмяна

Американска, I издание

Редактор: Иван Тотоманов

Художествено оформление на корица: „Megachrom“ — Петър Христов

Компютърна обработка: ИК „БАРД“ ООД — Линче Шопова

Формат: 84/108/32

Печатни коли: 20