Издание:

„Светове“ (сборник с разкази), изд. „Офир“, 1995 г.