Повече от сто са криминалните романи на Ърл Стенли Гарднър (1899–1970) — американец, адвокат по професия, писател по призвание, който с плодовитостта на перото, с качествата на творческото въображение, с умението да гради вълнуващо заплетени сюжети и характери заема видно място сред класиците на този жанр. Подбраните два романа са типични за творчеството на Гарднър — задъхана динамичност на действието, което се развива с картинността на филмов сценарий, напрежение и финална сцена в съда, където главният герой — адвокатът Пери Мейсън, със своя интелект, нетривиален подход и опит печели блестяща победа над злото.

5,2 Пери Мейсън и русото момиче
The Case of the Black-Eyed Blonde,

5,3 Случаят с палтото от визон
The Case of the Moth-Eaten Mink,

Издание:

Ърл Станли Гарднър

Пери Мейсън и русото момиче

Случаят с палтото от визон

Романи

 

Народна култура, София, 1990

Американска. Първо издание

 

Превод: Милена Венкова-Радева

Рецензент: Жечка Георгиева

Редактор: Стоянка Ангелова

Редактор на издателството: Мариана Китипова

Художник: Гриша Господинов

Художник-редактор: Стефан Десподов

Технически редактор: Олга Стоянова

Коректор: Людмила Стефанова

 

Литературна група — ХЛ. 04/9536622511/5557-150-90

Дадена за набор октомври 1989 г. Подписана за печат декември 1989 г. Излязла от печат януари 1990 г. Формат 84×108/32 Печатни коли 24,50. Издателски коли 20,58. УИК 22,13. Цена 3,26 лв.

Печат: ДП „Димитър Благоев“, София