Докато размишляваше върху проблема, отмести погледа си от будилника и погледна към екраните на ВРЕМЕ-ЦЕЛ и ОТПРАВНО ВРЕМЕ. Бяха нагласени на 1:31 часа. Започна да натиска съответните бутони на клавишите под ВРЕМЕ-ЦЕЛ, така че да го измести от 1:30 на 1:29 и дори по-рано. „Ами да — мърмореше, — просто ще се покажа в 1985-а няколко минути преди терористите да застрелят Док и ще го предупредя.“ Видя как показанието ВРЕМЕ-ЦЕЛ се смени от 1:26 на 1:24 и после го спря, като се чудеше дали седем минути са достатъчни. Марти завъртя ключа, но колата не искаше да запали.

Съдържание

Завръщане в бъдещето 5,3

Back to the Future,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Джордж Гип. Завръщане в бъдещето

Английска, първо издание

СД „Орфия“, София, 1992

Редактор: Димитър Ленгечев

Художник на корицата: Румен Чаушев

Технически редактор: Димитър Матеев

Коректор: Нина Джумалийска

ISBN: 954-444-017-8

 

Формат: 70×100/32

Печатни коли: 18

Тираж: 22 000

История

  1. — Добавяне

Библиоман