Издание:

Списание „Омега“, бр.3

Отговорен редактор: Агоп Мелконян

Редактори: Васил Димитров, Маргарита Златарова

Дизайн: Иван Милев

Илюстрации: Пламен Вълчев

Корица: Марио Вътков

Коректура: Нина Вълчева

 

Формат 60×84/8

УИК 6,44