Издание:

Васил Цонев. Весели измислици, 1980

Редактор: Байчо Банов

Оформление: Тодор Груев

Рисунка: Александър Денков

Худ. редактор: Кирил Гогов

Техн. редактор: Лиляна Диева

Коректор: Виолета Рачева

Издателство „Български писател“

ДП „Тодор Димитров“ — София