Световноизвестният писател Жорж Сименон (роден в Лиеж през 1903 г.) започва творческия си път като разказвач още по времето, когато е секретар на писателя Бине-Валмар е Париж. Но прословутият инспектор Мегре се появява на бял свят благодарение на предложението на Жозеф Кесел, който поканва Сименон да започне серия романи за списание „Детектив“. По-известните от тях са: „Кеят на мъглите“ (1932), „Мегре“ (1934), „Госпожиците от Конкарно“ (1936), „Завещанието на Донадийо“ (1937), „Господин Ла Сури“ (1938), „Ваканцията на Мегре“ (1948), „Малкият светец“ (1965) и др. Сименон е автор и на значителен брой романи, в които психологическият анализ преобладава над интригата. Сред тях са предлаганите в настоящия том „Истината за Беба Донж“ и „Леля Жана“. Криминалните сюжети са повод да се разгърне силата на Сименон като психолог и вещ познавач на човешката.

4,7 Истината за Беба Донж
La Vérité sur Bébé Donge,

5 Леля Жана
Tante Jeanne,


Издание:

Жорж Сименон. Истината за Беба Донж. Леля Жана

 

Рецензенти: Албена Стамболова, Сирма Велева

Френска

Първо издание

Редактор: Албена Стамболова

Художник: Венцеслав Веселинов

Художник-редактор: Стефан Десподов

Технически редактор: Йордан Зашев

Коректор: Людмила Стефанова

 

Дадена за набор ноември 1985 г.

Подписана за печат януари 1986 г.

Излязла от печат март 1986 г.

Формат 84×108/32 Печатни коли 16,50.

Издателски коли 13,86. УИК 14,26

Цена 1,65 лв.

ДИ „Народна култура“ — София, ул. „Гаврил Генов“ 4

ДП „Димитър Найденов“ — В. Търново