Перпендикулярно време

(Сборник научнофантастични разкази)

В тази книга читателят ще се наслади на интересните хрумвания и гротескното въображение на авторите, които разрешават по един оригинален начин някои от злободневните и утрешни проблеми на човечеството. В тези седемнадесет разказа те демонстрират най-различни възможности от богатия арсенал на комичното: от фейлетонната хумореска до иронично-подигравателната пародия, от хапливата весела сатира до иронично-парадоксалната гротеска.


Издание:

Перпендикулярно време

Българска, I издание

 

Съставител: Агоп Мелконян

Рецензенти: Георги Величков, Димитър Пеев

Редактор: Гергана Калчева-Донева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор: Паунка Камбурова

 

Дадена за набор на 30.III.1981 г.

Подписана за печат на 25.VI.1981 г.

Излязла от печат на 13.VII.1981 г.

Формат 32/70×100 Изд. № 1458

Печ. коли 11,50 Изд. коли 7,75 УИК 7,28

Тираж 75200 ЕКП 95362 5611–9–81 08

Цена 1 лв.

 

Книгоиздателство „Г. Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София