Леонид Панасенко (р. 1949 г.) е представител на поколението съветски фантасти от 70-80-те години на XX в. Автор на осем книги, той е познат на българския читател с разкази, публикувани в периодичния печат. Оригинален разказвач, надарен с блестящо въображение, Панасенко органично сплавя делничното и невероятното и ни пренася в един иреален свят, който поразително прилича на нашия. Творбите завладяват с поезията, топлотата и лиризма си, а фантастичната идея в тях е средство да се проникне в деликатната душевност на съвременния човек, да се разкрият сложните човешки взаимоотношения.

Разкази

5,5 Частен случай от живота на атлантите
Частный случай из жизни атлантов,

4,8 Проходната пешка или историята на безпределния човек
Проходная пешка, или История запредельного человека,

5 Италиански пейзаж
Итальянский пейзаж,

5,5 Няма връзка с Макондо?
С Макондо связи нет?,

4,7 Горчивият плач на Елена…
Как горько плакала Елена,

5 Подкуп за Харон
Взятка Харону,

Повести

5,5 Гневът на Ненагледна
Гнев Ненаглядной,

4,5 Повест за трите изкушения
Повесть о трех искушениях,

4,5 Мястото на Жерава
Место для журавля,

4,5 Небесната скиорка
Небесная лыжница,

5,5 Заливът на Мимозата
Залив Недотроги,


Издание:

Леонид Панасенко. Гневът на Ненагледна

 

Редактори: Иван Троянски, Светлана Тодорова

Оформление: Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, 1979 г.

Рисунка на корицата: Текла Алексиева, 1988 г.

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Топка Костадинова

Коректори: Паунка Камбурова, Янка Гичева

 

Украинска-съветска, I издание

Дадена за набор на 28.I.1988 г.

Подписана за печат на 28.IV.1988 г.

Излязла от печат месен юли 1988 г.

Формат 70 х 100 32 Изд. № 2144

Печ. коли 20. Им. коли 12,96 УИК 14.30

Цена 2 лв.

 

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1988

ДП „Георги Димитров“, София

 

Леонид Панасенко. Сентябрь — это навсегда

Днепропетровск, „Промiн“, 1983