5,7 Пармският манастир
La Chartreuse de Parme,

Италиански хроники

6 Игуменката от Кастро
L’Abbesse de Castro,

4 Херцогиня Ди Палиано
La Duchesse de Palliano,

4,5 Витория Акорамбони
Vittoria Accoramboni,

0 Сан Франческо а Рипа
San Francesco a Ripa,


Издание:

Стендал. Избрани произведения в четири тома. Том 2

Пармският манастир

Италиански хроники

„Народна култура“, София, 1982

 

Stendhal

La Chartreuse de Parme

© Bibliotheque de la Pleiade, Paris, 1933

Chroniques italiennes

© Garnier-Flammarion, Paris, 1977