Издание:

Джеймс Блиш. Новозавладените звезди

Издателство „Отечество“, София, 1985

 

Преведе от английски Невена Златарева-Чичкова

Редактор Огняна Иванова

Художник Татяна Станкулова

Художествен редактор Борис Бранков

Технически редактор Стефка Маринова

Коректор Снежана Бошнакова