Кирил Божилов
Влюбих се

(Разкази за първата обич)

Млади приятелю!

Ти сигурно се сблъскваш вече със сложните въпроси на битието, иска ти се да узнаеш повече истини за живота, за целта и смисъла на човешкото съществуване, за дълга и честта, за любовта и приятелството, за избора на любима професия и на свое собствено място в обществото на възрастните. Един или друг отговор на тези въпроси ще ти предложат, разбира се, и в семейството, и в училището, и в пионерската или комсомолската организация, ала най-близки до твоята чувствителност ще бъдат отговорите на Библиотека „Връстници“. Съставена от избрани повести и романи на именити български и чуждестранни писатели, Библиотека „Връстници“ ще те направи съпричастен към най-актуалното от драмите и възторзите, от проблемите и въжделенията, които вълнуват днес твоите връстници в различни страни на света.


Издание:

Автор: Кирил Божилов

Заглавие: Влюбих се

Издание: първо

Издател: Държавно издателство „Отечество“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1987

Тип: сборник разкази

Националност: българска

Печатница: Държавна печатница „Димитър Благоев“ — София

Излязла от печат: м. юни 1987 г.

Отговорен редактор: Жела Георгиева

Редактор: Ганка Константинова

Художествен редактор: Борис Бранков

Технически редактор: Костадинка Апостолова

Художник: Галина Павлова

Коректор: Цветелина Нецова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/13983