Читателски коментари от harbinger

Евгений Онегин от Александър Пушкин


Преводът на Димитър Петричев от 1971 на Пушкиновия роман в стихове е вторият превод, направен на български. Първият е на Николай Хрелков и той датира от преди Втората Световна война. Възоснова на второто издание на Хрелковия превод (от 1946 г.) в Читанката се подготвя (от мен) обнародването и на този позабравен вариант на „Евгений Онегин“ на български.

Двата превода са много добри — по нищо не отстъпват един на друг. Разбира се, езикът на Дим. Петричев е много по-модерен: от 1971 година досега българският език не се е изменил значително, но заслужават внимание и преводаческите находки на Хрелков — както читателите на „Моята библиотека“ ще имат щастието скоро да се убедят.

Що се касае до настоящата публикация (Петричевия превод) на „Онегин“ в Читанката, при все че е отбелязано като последна редакция: 1 март 2011 в 11:15, в текста се забелязват много грешки, които са характрени за един не съвсем удачен OCR. Ясно е, че такива грешки са неизбежни и те се отстраняват по време на корекционния процес (или както в „Моята библиотека“ е прието да се казва: „редакцаията“).

Е, добре — аз коригирах внимателно текста на Петричевия превод на „Онегин“ (което не ми костваше нищо, след като старателно бях изчистил от грешките след OCR и Хрелковия вариант) и сега съм готов да го предложа като усъвършенствуван вариант вместо досегашната публикация; защото иначе изглежда направо смехотворно! Но смятам, че това не трябва да става без участието на онзи сътрудник на „Читанката“, който е сканирал през 2007 г. и обработил с OCR-програма въпросния текст, защото негова отговорност е и задължителната корекция след това, която той е пропуснал да направи. За съжаление идентичността на тази личност е отбелязана по един неясен начин — като „unicode“, — а сред сегашните сътрудници на „Читанката“ не можах да открия човек с такъв идентитет.

Следва, че се налага МОЯТА НАМЕСА да се приеме с ДОВЕРИЕ от страна на организаторите на „Моята библиотека“. Друг начин няма!

harbinger