Серия
Приказки за Малчо
Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2008)

Издание:

Приказки от български писатели

Издателство „Български писател“, 1981 г.

c/o Jusautor Sofia


Срещнал Малчо група пионери и се заприказвал с тях.

— От какво, деца, се правят къщите? — попитал ги.

— От тухли — отвърнали му, — от камъни, от дървета, от керемиди…

— Не е тъй — поклатил глава Малчо. — Къщите се правят от майстори. Я колко камък и гори има наоколо, керемиди и тухли, колкото щеш. Ама може ли всеки къща да измайстори? А кое прави огъня?

— Кибритът — завикали децата, — въглените, пламъкът!

— Не е тъй — укорил ги Малчо. — Огън се прави от гориво. Ако няма какво да гори, драскай си ти с кибрита, колкото щеш. А от какво се прави кладенче?

Никой не посмял да отвърне, гледали децата към Малчо и се боели да не сбъркат отново. Тогава той се усмихнал добродушно и казал:

— Кладенче, деца, се прави от жажда. Няма ли я жаждата — и кладенец няма да има!

Край