Дневник на етикетите

(за „Афганеца“ от Фредерик Форсайт)

Дата Етикет Потребител