Димитър Константинов
Скритото съкровище на библията (1)

(Крилати слова от Библията в нашето ежедневие)

Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Религиозен текст
Жанр
  • Няма
Характеристика
Оценка
1 (× 1 глас)
Корекция
logixoul (2020 г.)
Източник
veren.bg

Издание:

Автор: Димитър Константинов

Заглавие: Скритото съкровище на Библията

Издание: първо

Издател: Верен

Град на издателя: София

Година на издаване: 2016

Тип: религиозен текст

Националност: българска

Редактор: Юлиана Ненова

Художник: Верен

ISBN: 978-619-7015-86-7

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/10619


Замисляли ли сте се колко често в разговори цитирате Божието Слово? Ще се удивите, че даже човек, който не е чел Библията, много често използва изрази, чийто произход е от нея.

Настоящето четиво няма претенции нито за научно изследване, нито за изчерпателност. Целта ни е била да намерим популярни изрази от Библията в нашия ежедневен език и да посочим мястото и смисъла, който се влага в тях при употребата им. Става дума както за буквални цитати от Библията, така и за изрази, чийто подтекст е заимстван от събития, отразени в Светото писание. При съставянето на четивото решихме, че е полезно да поднесем на читателя по-голяма извадка директно от съответните книги на Библията, за да може той да се запознае с контекста, в който е произлязъл съответният израз.

След направената библиографска справка сред българските източници се установи, че има едно изключително задълбочено и систематизирано изследване в тази област. То е на професор Върбан Вътов[1], в което той анализира подробно и задълбочено от фразеологична гледна точка огромен брой изрази с библейски произход (над 1000) в нашия език. Нашите цели и задачи бяха други.

При подредбата на изразите сме използвали последователността на книгите от Библията, в които те са употребени, тъй като счетохме, че подредба по други критерии, напр. тематични, изисква силно детайлизиране на задачата и води до нейното значително усложняване, докато азбучното подреждане има по-формален характер и е полезно повече при справочната литература.

Димитър Константинов

Бележки

[1] Вътов, Върбан, Библията в езика ни: речник на фразеологизмите с библейски произход (2002, Слово, Велико Търново)