Дневник на етикетите

(за „Невинен до доказване на противното“ от Скот Търоу)

Дата Етикет Потребител