Дневник на етикетите

(за „Вечният мир “ от Джо Холдеман)

Дата Етикет Потребител