Дневник на етикетите

(за „Вечният мир“ от Джо Холдеман)

Дата Етикет Потребител