Дневник на етикетите

(за „Зависимост“ от Бинка Пеева)

Дата Етикет Потребител