Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
Оценка
няма
Форматиране
zelenkroki (2018)

Без нея аз не мога да живея!

Понасям се на нейните крила

и в царството й като се зарея,

забравям светски грижи, патила.

 

Тя нови светове пред мен разкрива,

възнася ме в небесни висини;

душата ми разнежена, щастлива

в наслада и в блаженство се топи.

 

Така потънал в унес и забрава,

я слушам омагьосан с часове;

Животът сякаш спира да тече —

 

старикът в мен, младеж отново става…

И обновен, духовно по-богат

се връщам в грубия реален свят.

Сидни, Австралия — 2012 г.

Край