Дневник на етикетите

(за „Да играеш за пица“ от Джон Гришам)

Дата Етикет Потребител