Дневник на етикетите

(за „Майка-земя“ от Чингиз Айтматов)

Дата Етикет Потребител