Включено в книгите:
Руски поети
Петър Велчев: подбор, превод от руски и коментар
Оригинално заглавие
Silentium, (Пълни авторски права)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
Характеристика
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2011 г.)
Корекция и форматиране
NomaD (2013 г.)

Издание:

Руски поети

 

© Петър Велчев, встъпителна студия, подбор, превод от руски и коментар, 2009

© Петър Добрев, библиотечно оформление, 2009

© Издателство „Захарий Стоянов“, 2009

 

Редактор: Андрей Андреев

Графичен дизайн и корица: Петър Добрев

Коректор: Петър Апостолов

Предпечатна подготовка: „Алтернатива“

Формат 16/60/90

Печатни коли 20,5

 

978-954-09-0321-7

 

На корицата: „Пролет“, фрагмент, художник: Иван И. Левитан

 

Издателство „Захарий Стоянов“, София, 2009

Печат УИ „Св. Климент Охридски“


Мълчи, таи, укривай ти

и своите чувства, и мечти —

в душевната ти глъбина

те нека пръскат светлина,

като звезди, щом се здрачи:

ти им се радвай — и мълчи!

 

Как своя дух да изразиш?

Как с друг човек да споделиш?

Най-съкровеният копнеж

лъжа е, щом го изречеш.

А в тебе извор чист звучи:

ти пий от него — и мълчи!

 

Сам в себе си живей честит,

цял свят в душата ти е скрит —

един вълшебен, тайнствен сън;

смущава го шумът навън,

гасят го дневните лъчи:

чуй песента му — и мълчи!…

 

1830

Бележки

[0] Мълчание! (лат.) — Б.пр.

Било е любимо стихотворение на Лев Толстой, който често го е рецитирал наизуст, и го е включил в своята антология на най-ярките и най-дълбоки изречения на мислители и писатели от цял свят „Круг чтения“ (1908).

Коментарът на Толстой гласи: „Колкото е човек по-уединен, толкова по-ясно дочува той винаги зовящия го глас на Бога“. Подобно религиозно тълкуване е, разбира се, твърде едностранчиво. Значенията, които се съдържат в творбата са много повече и много по-дълбоки. (Вж. по-подробно анализа на Н. В. Корольова в сб. Поэтический строй русской лирики. Ленинград, 1973, с.147-159.)

Край