Включено в книгите:
Руски поети
Петър Велчев: подбор, превод от руски и коментар
Оригинално заглавие
Mal’aria, (Пълни авторски права)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
Характеристика
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2011 г.)
Корекция и форматиране
NomaD (2013 г.)

Издание:

Руски поети

 

© Петър Велчев, встъпителна студия, подбор, превод от руски и коментар, 2009

© Петър Добрев, библиотечно оформление, 2009

© Издателство „Захарий Стоянов“, 2009

 

Редактор: Андрей Андреев

Графичен дизайн и корица: Петър Добрев

Коректор: Петър Апостолов

Предпечатна подготовка: „Алтернатива“

Формат 16/60/90

Печатни коли 20,5

 

978-954-09-0321-7

 

На корицата: „Пролет“, фрагмент, художник: Иван И. Левитан

 

Издателство „Захарий Стоянов“, София, 2009

Печат УИ „Св. Климент Охридски“


Ах, този божи гняв! Обичам туй незримо,

изпълващо света, обвито в тайна Зло —

в цветята, в извора, по-бистър от стъкло,

в лазурното небе на Рим, невъзмутимо.

И пак висока е безоблачната твърд,

и пак тъй сладостно сърцето ти копнее,

и топъл вятър пак дърветата люлее,

и розите дъхтят — и всичко туй е Смърт!…

 

Кой знае, може би природата разлива

благоухания и багри, звук и глас —

предвестници са те на смъртния ни час

и утешители на мъката горчива.

С тях страшната Съдба забулва своя лик,

когато тварите зове в небитието,

и зад воала лек укрива си лицето,

за да не разберем, че иде всеки миг!

 

1830

Бележки

[0] Заразен въздух (итал.) — Б.пр.

Стихотворението е навеяно от романа „Корина, или Италия“ на френската писателка г-жа дьо Стал, в който има описание на нездравия въздух в околностите на Рим. В своя екземпляр на Тютчевите стихотворения Лев Толстой е подчертал думите: „И всичко туй е Смърт!“

Край