Дневник на етикетите

(за „Мъдростта на Стив Джобс за бизнеса“ от Алън Кен Томас)

Дата Етикет Потребител