Дневник на етикетите

(за „Европейски формат “ от Станислав Стратиев)

Дата Етикет Потребител