Дневник на етикетите

(за „Адвокатът с кучето“ от Дейвид Розенфелт)

Дата Етикет Потребител