Дневник на етикетите

(за „Корито“ от Октавио Пас)

Дата Етикет Потребител