Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от португалски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
harbinger

Издание:

Латиноамериканска поезия

Антология

 

Превели от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

Биографични бележки за авторите: Лъчезар Мишев

 

Редактор на издателството: Николай Бояджиев

Художник: Любен Зидаров

Худ. редактор: Васил Йончев

Текн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Наталия Кацарова

 

Дадена за печат на 31.V.1968 г.

Печатни коли 20. Издателски коли 16,60.

Формат 59×84/16. Тираж 3100

Изд. №90 (2409)

Поръчка на печатницатв: №1309

ЛГ IV

 

Цена 1.69 лв.

 

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

„Народна култура“ — София, 1968


Там, на самия път за Алкобаса,

до Монастерио с къщята бели,

аз знам, че на стъгдата многогласа

пазарът трае цялата неделя.

 

По тумбестата кана и кърчага

със всяка фигура и нова шарка.

На стълбището сложили дисаги,

търгуват хората в премяна ярка.

 

Мъже дошли на пъстра върволица,

глава от дон Перейра по-надменно вирят,

жени с обноски и вървеж на птица

вървят и с вик огласят панаира.

 

На мед тръпчив уханието диво

се носи. Грозде и смокини зрели

във всяка кошница пламтят красиво,

от дъжд и росни капки овлажнели.

 

Изследват търпеливо бездни мрачни

мухите във ушите на катъра.

Тук се разменят викове юначни

и удари потайни на чадъри.

 

Във всеки жест една Алхубаррота,

една Бразилия в дланта корава.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

„Смокини едри пълнят ми окото.

По десет четвърт? Майка си продава!“

 

Превързали със черна кърпа челюст,

една старица стене, друга вика.

В ръцете твърди като вкаменелост

как на земята сокът сладък блика!

 

Чорапи сини, морави, пембяни,

отиват и се връщат до премала.

Тресе уши катърът непрестанно.

Прилича на рисунка оживяла.

 

А там старица с пръстите си твърди

от кал почиства кани и бърдуци

с такава грижа и таквоз усърдие,

като че мие малките си внуци.

Край