Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от португалски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
harbinger

Издание:

Латиноамериканска поезия

Антология

 

Превели от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

Биографични бележки за авторите: Лъчезар Мишев

 

Редактор на издателството: Николай Бояджиев

Художник: Любен Зидаров

Худ. редактор: Васил Йончев

Текн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Наталия Кацарова

 

Дадена за печат на 31.V.1968 г.

Печатни коли 20. Издателски коли 16,60.

Формат 59×84/16. Тираж 3100

Изд. №90 (2409)

Поръчка на печатницатв: №1309

ЛГ IV

 

Цена 1.69 лв.

 

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

„Народна култура“ — София, 1968


Децата въглищари

кръстосват из града.

 

— Хайде, въглищаря!

И подкарат със камшик добичетата кротки.

 

Катърите са мършави и стари.

По шест чувала дървен въглен мъкне всеки.

По шест кърпени чувала,

отдето въглищата дребни падат.

 

На съмване една старица, пъшкайки, навежда се и ги събира.

— Хайде, въглищаря!

 

Еднички тези рахитични същества

играят със катърите презрени.

Зората простодушна сякаш е създадена за тях.

Нищожна, простодушна нищета!

Вий работите, както си играете, чудесни въглищари!

 

— Хайде, въглищаря!

 

На връщане те ръфат хляб, изпълнен с въглен,

покатерили се върху своите катъри,

препускат ги да видят чий най-бързо бяга,

танцувайки, кандилкайки се на самарите

                                                като плашила беззащитни.

Край