Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Пълни авторски права)
Превод от немски
[Няма данни за преводача; помогнете за добавянето му], (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
Оценка
2 (× 1 глас)
Сканиране
Диан Жон (2011)
Разпознаване и корекция
sonnni (2012)
Допълнителна корекция и форматиране
Xesiona (2012)

Издание:

Братя Грим. Приказки. Том трети

ИК „Дамян Яков“, София, 1995

Превод: Ценка Топузова, Весела Петрова, Албена Прижибиловска

Редактор: Даниела Бенишева, Зефира Иванчева

Коректор: Зефира Иванчева


Искам да ви разкажа и още нещо.

Две печени кокошки летяха с кореми, обърнати нагоре. По Рейн бавно и спокойно плаваха наковалня и воденичен камък. Един жабок седеше по Великден на леда и поглъщаше цяло колело от плуг. Трима юначаги бяха хванали заек. Единият беше ням, вторият — сляп, а третият — не можеше да направи и крачка. Слепият видял пръв заека да скача през полето, немият извикал на сакатия, а сакатият скочил и го сграбчил за врата.

Видях и хора, които искаха да плават с платноход по сушата. Те опънаха платната по посока на вятъра и заплаваха над полята. Но като заплаваха над една висока планина — за зла участ потънаха. Един рак преследваше заек. А на един покрив се беше покатерила крава. В тази страна мухите са големи колкото кози. Отвори прозореца, за да излетят лъжите!

Край