Серия
Звездни дневници (1)
Включено в книгата
Оригинално заглавие
Przedmowa, (Пълни авторски права)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Предговор
Жанр
Характеристика
Оценка
6 (× 1 глас)
Допълнителна корекция
NomaD (2013)
Допълнителна корекция
sir_Ivanhoe (2013)
Сканиране
NomaD (2010)
Разпознаване и корекция
ultimat (2010)

Представяйки на читателя избран откъс от „Звездни дневници“ на Ийон Тихи, издателят няма да хаби мастило, за да описва достойнствата на този пътешественик, чието име е познато и в двата края на Млечния път. Известен звездообиколител, капитан на далечно галактическо плаване, ловец на метеори и комети, неуморим изследовател на осемдесет хиляди и три свята, доктор хонорис кауза на университетите на Двете Мечки, член на Дружеството за опазване на малките планети и на много други общества, кавалер на млечни и мъглявинни ордени, Ийон Тихи сам ще се представи на читателя в настоящите „Дневници“, които го поставят редом с такива смели мъже на миналото, като Карл Фридрих Йероним Мюнхаузен, Павел Маслобойников, Лемюъл Гъливер или Maitre Alkofiybas.

Цялото съдържание на „Дневниците“, което би заело осемдесет и седем тома в комплект с допълнението (звезден речник и кутия с нагледни материали), както и картата на всички пътешествия се намират в ръцете на обработващия ги колектив от учени астрогатори и планетници. Поради огромния труд, който е необходимо да се положи, те няма да бъдат публикувани много скоро. С идеята, че е неуместно да се държат в тайна от широката общественост големите открития на Ийон Тихи, издателят избра от „Дневниците“ една малка част, която представя некоригирана, без препратки, бележки, коментари и речник на космическите изрази.

В подготовката на „Дневниците“ за печат всъщност никой не ми е помагал, а тези, които ми пречеха, не изброявам, понеже това би заело много място.

Астрал Стерну Тарантога

Професор по звездна зоология

от Университета във Фомалхаут

Фомалхаут, ден 18, VI Космическа пулсация

Край