Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Пълни авторски права)
Превод от английски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2011 г.)
Корекция
NomaD (2012-2013 г.)

Издание:

Американски поети

Второ допълнено издание

Художествено оформление: Жеко Алексиев, 2010

Издателство „Захарий Стоянов“, София 2010

Редактор: Андрей Андреев

Графичен дизайн и корица: Жеко Алексиев

Коректор: Маргарита Иванова

Подбрали: Леда Милева и Николай Попов, 2010

ISBN: 978-954-09-0488-7

 

Формат 16/60/84

Печатни коли 24,5

Печат УИ „Св. Климент Охридски“


Стоманеносиво, с петна от сенките на облаци,

морето попива последните вечерни светлини.

Гласът е мощен и пяната с цвят на олово,

и приливът поглъща пясъците.

 

Тук стой като древен камък

и виж как гаснат светлините, чуй гласът на океана.

Ненавист и мъка сграбчват Европа и Азия

и морският вятър е леден.

 

Настъпва нощ: нощта ще поиска всичко.

Светът не се е изменил, по-разголен е само:

силните се борят за власт, а слабите

топлят бедните си сърца с омраза.

 

Настъпва нощ: върви си в къщи,

опитай се да хванеш по радиото новините.

Чуваш ли ги, гласовете на Америка: наивни,

властни, лицемерни и обречени.

 

Кога? След четири или четиридесет години?

Защо му е на камъка да рови бъдещето?

Стой на своя бряг, древни камъко,

и нека соленият вятър направи главата ти бяла.

1941

Край