Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Сред уютната банка безгрижно живее скъпото злато.

И мнозина разчитат на него. А слепият, просякът плах

е изгубено кътче за дребната медна монета, която

изтървали сме сякаш под шкафа, в ъгъла, пълен с прах.

 

В магазина богатството винаги е като у дома си —

преоблечено в кожи, в коприна, в камък, който искри.

Но безмълвният просяк — невидим — стои край железните каси,

той е пауза в дъха на спящите, дишащи, будни пари.

 

О, дори и нощта не затваря тази отворена вечно ръка!

А съдбата ще я повика и утре. И тя — разрушима,

и мизерна, и светла — из пустите улици ще се лута.

 

Нека някой поне, който, виждащ безкрайната й тъга

да обхване, да я прослави. Само от певци изразима.

От божествени само дочута.

1922

Край