Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Огледала: има нещо у вас неразкрито,

вашата същност никой до днес не позна.

Вие, подобно просветващи дупки на сито,

сте промеждутъци от отминали времена.

 

Вашите бездни простора на зали пилеят,

щом падне здрач, напомнят огромни гори…

Като елен с разклонени рога полилеят

всред непристъпната ви безкрайност искри.

 

Често сте препълнени с образи, ала от тях

някои само във вас са завинаги скрити,

други пък вие отблъснахте сякаш със страх.

 

Но най-красивата ще се взира с мечти,

чак докато в нецелуваните й ланити,

ясният, вечно търсещ се Нарцис се въплъти.

1922

Край