Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Дърво израсна[1], чак до небесата!

Орфей запя! В ухото — ствол висок!

Светът немееше. Но тишината

бе превращение, начало, скок.

 

Животни тичаха в гората ясна,

напускаха гнезда и пещери.

Но не страхът, не хитростта дори

за първи път към тишина ги тласна —

 

а жаден слух. Най-дивото ръмжене

нищожно им се стори… Там, където

къщурка с глухо скърцащи греди,

 

подслон, край който тъмна ярост стене,

мълчеше в пустошта на битието —

ти храм велик в слуха им изгради.

1922

Бележки

[1] Дърво израсна — Вж. бел. към „Пак у дома съм между ден и сън“.

Край